Language    thai eng    A  A  A


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ 

 

เปิดประตู AEC วิถีท่องเที่ยว ไทย กัมพูชา สู่เส้นทาง R 10 “ Road of Paradise ”

เส้นทาง: กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะกูด-เกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปงโสม-กัมปอต(โบโก) พนมเปญ 

  

 

 

Talaepu Tour

 โปรแกรม 3วัน2คืน 

พักที่ทะเลภู1คืน พนมโบโก1คืน 

เข้าเช็คอินที่บ้านทะเลภู รีสอร์ทพร้อมกับเวลคัมดริ้งเย็นๆและขนมหวานพื้นเมืองอร่อยๆ คอยต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นกันเองที่สุด  รับประทานอาหารค่ำที่ริมชายหาด สัมผัสบรรยากาศทะเลและภูเขา ลมเย็นๆพร้อมกับอาหารทะเลสดๆรสชาติอร่อย คอยบริการและเติมเต็มให้ทุกท่านได้อิ่มเอมสุขใจในช่วงคืนแรกที่ทะเลภู....  

ดูรายละเอียด

เดินทางวันที่:

ราคาเริ่มต้น


Talaepu Tour

 โปรแกรม 3วัน2คืน

จุดนัดพบกันตอนเช้าที่ทะเลภู พักที่สีหนุวิลล์1คืน พนมโบโก1คืน 

คณะเดินทางถึงจุดนัดพบที่บ้านทะเลภู รีสอร์ท ทีมงานคอยต้อนรับให้บริการท่านด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมกับอาหารเช้า ข้าวต้มทะเลร้อนๆ อาหารเวียดนามแนะนำ ขนมปัง ขนมหวานพื้นบ้าน อร่อยๆกาแฟร้อนเย็นตามอัธยาศัย.. 

ดูรายละเอียด

เดินทางวันที่: 

าคาเริ่มต้น


 

Talaepu Tour

โปรแกรม 4วัน3คืน 

พักที่ทะเลภู1คืน พนมโบโก1คืน และพนมเปญ1คืน 

เข้าเช็คอินที่บ้านทะเลภู รีสอร์ท ทีมงานคอยบริการต้อนรับทุกท่านพร้อมกับเวลคัมดริ้งเย็นๆและขนมหวานพื้นเมืองอร่อยๆ จากนั้นพาไปนมัสการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่.....

ดูรายละเอียด

 

เดินทางวันที่:  

ราคาเริ่มต้น

 

 

 

ภาพบนยอดเขาพนมโบโก

เที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์

สิงโตคู่ที่เมืองสีหนุวิลล์

เที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์

พระราชวัง

ที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์

Talaepu Tour

โปรแกรมวันเดี่ยวเที่ยว3ประเทศ

4วัน3ึคืน

โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางวันเดี่ยวเที่ยวถึง3ประเทศ คือหลังจากรับประทานอาหารเช้าที่บ้านทะเลภู รีสอร์ทเรียบร้อยแล้ว หามุมสวยๆเชลฟี่สักสองสามรูปกับบรรยากาศสุดแสนประทับใจเก็บไว้ในความทรงจำก่อนเข้ากัมพูชาแวะรับประทานกลางวันและเตรียมตื่นตาสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกบนยอดเขาโบโก หลังจากนั้นเติมเต็มให้อิ่มเอมสุขกับอาหารทะเลมื้อค่ำที่เวียดนาม.....

ดูรายละเอียด 

 

เดินทางวันที่: 

ราคาเริ่มต้น


Talaepu Tour

โปรแกรมเที่ยวเกาะนอนชายฝั่ง

ที่ทะเลภู 

บ้านทะเลภู รีสอร์ทอยู่ตรงข้ามกับเกาะกูด ระยะทางแค่30kms ทะเลไมล์ ใช้เวลาเดินทางโดยสปีดโบ๊ทประมาณ 30กว่านาทีเท่านั้น ทุกท่านก็จะได้กระโดดน้ำดำชมความสวยงามของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลตราด.......

ดูรายละเอียด


เดินทางวันที่: 

ราคาเริ่มต้น

Talaepu Tour

โปรแกรม One day trip 

เกาะกง-ป่าโกงกาง-น้ำตกตาไต

เป็นโปรแกรมวันเดี่ยวเที่ยวได้2ประเทศ หลังจากได้อิ่มเอมสุขใจกับอาหารเช้าอันหลากหลาย สบายอารมณ์ ชมทะเลและภูเขายามเช้าบนเรือนอาหารทะเลภู หลังจากนั้นขึ้นรถเดินทางไปชายแดนบ้านหาดเล็กเพื่อเข้าไปสัมผัสวิถีไทยเกาะกง-กัมพูชา

ดูรายละเอียด 

 

เดินทางวันที่: 

ราคาเริ่มต้น

 

 

 

 

 Vin Pearl Phuquoc

เที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์

 เที่ยวเกาะนอนชายฝั่งที่ทะเลภู

เที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์

 น้ำตกตาไต

เที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์

Talaepu Tour

 โปรแกรม3วัน2คืน

พักที่ทะเลภู1คืนและที่เกาะเจ้า1คืน

เข้าเช็คอินที่บ้านทะเลภู รีสอร์ท ทีมงานคอยบริการต้อนรับทุกท่านพร้อมกับเวลคัมดริ้งเย็นๆและขนมหวานพื้นเมืองอร่อยๆ จากนั้นพาไปนมัสการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่

รับประทานอาหารค่ำที่ริมชายหาด สัมผัสบรรยากาศทะเลและภูเขา ลมเย็นๆพร้อมกับอาหารทะเลสดๆรสชาติอร่อย คอยบริการและเติมเต็มให้ทุกท่านได้อิ่มเอมสุขใจในช่วงคืนแรกททะเลภู....   

ดูรายละเอียด 

 

Talaepu Tour

โปรแกรม4วัน3คืน

จุดนัดพบที่ทะเลภู พักบนยอดเขาโบโก1คืนและเมืองเสียมเรียบ2คืน

คณะเดินทางถึงจุดนัดพบที่บ้านทะเลภู รีสอร์ท ทีมงานคอยต้อนรับให้บริการท่านด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมกับอาหารเช้า ข้าวต้มทะเลร้อนๆ อาหารเวียดนามแนะนำ ขนมปัง ขนมหวานพื้นบ้าน อร่อยๆกาแฟร้อนเย็นตามอัธยาศัย... 

เดินทางออกทางจังหวัดตราด

เดินทางเข้าทางอ.อัญประเทศ

ดูรายละเอียด 


Talaepu Tour

โปรแกรม5วัน4คืน

พักที่ที่ทะเลภู1คืน พักบนยอดเขาโบโก1คืนและเมืองเสียมเรียบ2คืน

เข้าเช็คอินที่บ้านทะเลภู รีสอร์ทพร้อมกับเวลคัมดริ้งเย็นๆและขนมหวานพื้นเมืองอร่อยๆ คอยต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นกันเองที่สุด  รับประทานอาหารค่ำที่ริมชายหาด สัมผัสบรรยากาศทะเลและภูเขา ลมเย็นๆพร้อมกับอาหารทะเลสดๆรสชาติอร่อย คอยบริการและเติมเต็มให้ทุกท่านได้อิ่มเอมสุขใจในช่วงคืนแรกที่ทะเลภู....   

เดินทางออกทางจังหวัดตราด 

เดินทางเข้าทางอ.อัญประเทศ

ดูรายละเอียด

เกาะเจ้ากัมพูชา

เที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์

Angkor wat

เที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์ 

ปราสาทตาพรหม

เที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์