Language    thai eng    A  A  A


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ 


พนมโบโกเป็นเมืองที่ฝรั่งเศสได้สร้างขึ้นในปี 2464 เพื่อเป็นที่พักผ่อนหลบร้อน ในสมัยนั้นฝรั่งเศสเลือกสร้างบนยอดเขานี้เพราะมีความสูง1200เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีอากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี ก่อนเกิดสงครามพนมโบโกเคยเป็นศูนย์กลางของรีสอร์ทคือโรงแรมแกรนด์ Bokor Palace Hotel & Casino สมัยนั้นมีครบครันด้วยร้านค้า สำนักงานไปรษณีย์ เคยเป็นพระตำหนักของพระองค์สีหนุ และเคยเป็นฐานที่มันสุดท้ายของเขมรแดงอีกด้วย ต่อมาสถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างพังยับเยินไปนานนับสิบปีในช่วงสงครามเขมรสามฝ่าย
 

 

 

ปัจจุบันพนมโบโกกลายเป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกัมปอดซี่งเป็นเมืองท่าและเมืองผลไม้ที่มีชื่อเสียงในกัมพูชา อาทิเช่น พริกไทย เงาะ ทุเรียน มังคุด และมะพร้าว นอกจากนี้น้ำปลาเมืองกัมปอดก็มีชื่เสียงเช่นกัน 

 


ระยะทางเพียง 7 กิโลเมตรจากตัวเมืองกัมปอดถึงทางขึ้นพนมโบโก และ 34 กิโลเมตรจากทางขึ้นถึงยอดเขาโบโก ถนนขึ้นพนมโบโกนั้น นับว่าปลอดภัยและสวยงามมากๆ ตลอดเส้นทางขี้นเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่าและน้ำตกสวยงามหลายแห่ง และสามารถมองเห็นทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล บนยอดเขาสูงสุดของโบโกมีซากเก่าแก่ของโรงแรมคาสิโนและโบสถ์ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนชาวตะวันตกเดินทางมาสัมผัสกับธรรมขาติความหนาวเย็นของยอดเขาและวัณนธรรมของเมืองกัมปอดเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

 


วัดซ่อมโป้วปรำ หรือ วัดสำเภาห้า ถูกสร้างขึ้นใน ปี 2467 โดย กษัตริย์ มณีวงค์ ก้อนหินห้าก้อนที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเรือสำเภาอยู่ใกล้วัดเป็นที่มาของชื่อวัดนี้
 เราสามารถมองวิว 360องศา  เห็นทิวทัศน์สวยงาม ท้องทะเลสีฟ้าต้นไม้เขียวขจี ถ้าช่วงฟ้าเปิดสามารถมองเห็นเกาะตรอลซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเกาะฟูก๊วกของเวียดนาม


สนใจไปเที่ยวพนมโบโก โทร. 081-9023042